Kayıt Formu

KAYIT FORMU

Ön kayıt yaptırmak için lütfen formumuzu doldurup gönderin. Sizinle irtibata geçerek, kayıt işlemlerinize hemen başlayacağız.
GÖNDER


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

- 6 Fotoğraf
- 3 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- 1 Diploma FotokopisiKAYIT TARİHLERİ VE KOŞULLARI

Sinav, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belirlediği tarihlerde bir sene içinde beş kez yapılır. Bu tarihler ile uyumlu olarak kayıt dönemlerimiz sürekli yenilenmektedir.
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Silahsız eğitim için; en az ortaokul mezunu olup 18 yaşını doldurmuş olmak, Silahlı eğitim için; en az lise mezunu olup 21 yaşını doldurmuş olmak.

3- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

4- Kamu haklarından yasaklı olmamak.

5- Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü olmamak.